top of page
Artboard 56 copy 8_edited_edited.jpg

תרומה שבועית  

99 ‏₪ 

 • כולל הקלטות של המפגשים

 

 • מפגשי זום ״עיבוד שיתוף ושאלות״ שגית ואריאל 

 • ״פוגטיטה״ מפגש חוויתי סביב האש​
  עם שגית ואריאל

 • ליווי אישי חצי שעה עם שגית אטלס

      ואריאל זילברשטיין ל10 מצטרפים              ראשונים

Artboard 48 copy 3 (1) (1)_edited_edited.jpg

תרומה שבועית 

75 ‏₪ 

 • כולל הקלטות של המפגשים

 

 • מפגשי זום ״עיבוד שיתוף ושאלות״ שגית ואריאל 

 • ״פוגטיטה״ מפגש חוויתי סביב האש
  עם שגית ואריאל

תרומה שבועית 

60 ‏₪ 

 • כולל הקלטות של המפגשים

 

 • מפגשי זום ״עיבוד שיתוף ושאלות״ שגית ואריאל 

bottom of page